به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه رازی  برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ‌روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برگزار و به ازای هر سهم 100 ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.

بر اساس این گزارش،درمجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت،عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ از سوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب ومبلغ  6,000میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.

درحال حاضر،یونس مظلومی،حسن عدلخواه، علی اکبر دیلمانی زاد، بهمن یزدخواستی و افشین تیرداد درترکیب هیات مدیره شرکت بیمه رازی حضور دارند.

این گزارش می افزاید:سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۷۶,۳۶۵ میلیون ریال اعلام شده که پس از کسر ذخایر و اندوخته های لازم، 100 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع شد.

شرکت بیمه رازی در سال گذشته ۵,۷۸۰,۸۵۸ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده است.

همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره شرکت بیمه رازی به ازای حداقل دو جلسه در ماه 15,000,000  ریال مصوب شد.