به گزارش «نسیم آنلاین» دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ رقم قابل‌توجهی برای برگزاری جلسات مشترک با مجلس خواستار شده است.

در لایحه بودجه سال آینده، تعداد جلسات مشترک دولت و مجلس ۱۶۰ مورد پیش‌بینی شده و جمعاً 896 میلیون تومان برای این جلسات، اعتبار در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب هزینه هر یک از جلسات مشترک دولت و مجلس حدوداً 5 میلیون و 600 هزار تومان لحاظ شده است.

دولت برای هماهنگی امور تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز 10 میلیارد و 957 میلیون تومان، اعتبار در نظر گرفته است.

بررسی و ارزیابی مستمر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت هم ۴۸٫۷ میلیارد تومان بودجه به خود دیده است.

نظارت عالی بر اجرای دستورات رئیس‌جمهور ۳٫۶ میلیارد تومان و هماهنگی و نظارت بر سفرهای استانی رئیس‌جمهور هم ۳٫۳ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت.

برای بررسی لوایح، طرح‌ها و دفاع از لوایح دولت ۲٫۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بررسی توافق‌ها و عضویت در مجامع بین‌المللی ۱٫۵ میلیارد تومان و بررسی و اظهارنظر در مورد تصویب‌نامه‌ها هم ۲٫۱ میلیارد تومان اعتبار خورده‌اند.