«نود اقتصادی»:یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۵۸ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه در شش ماه نخست سال وارد شده که گمرک ایران ارزش این میزان واردات را 134 میلیون و 150 هزار دلار دانست.

امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی سه کشور بیشترین گوشی تلفن همراه را به ایران صادر کردند.

امارات متحده عربی با 66 میلیون و 875 هزار دلار بیشترین سهم واردات گوشی تلفن همراه به ایران را دارد و سهم چین 36 میلیون و 879 هزار دلار بوده است.

کره جنوبی نیز 27 میلیون و 196 هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد کرده است.

کویت با 69 هزار و 539 دلار کمترین سهم واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان را دارد.

صادرات گوشی تلفن همراه از ایران به خارج از کشور نیز در شش ماه ابتدای سال 2 میلیون و 607 هزار دلار بود و عراق و امارات متحده عربی کشورهای هدف صادراتی گوشی تلفن همراه بوده اند.

عراق با خرید یک میلیون و 418 هزار دلار در رتبه اول و امارات متحده عربی با وارد کردن یک میلیون و 189 هزار دلار گوشی تلفن همراه در رتبه دوم قرار دارد.