«نود اقتصادیوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی از فعالان کسب و کارهای نوین و اینترنتی به دلیل محدودیت های پیش آمده در روزهای اخیر عذرخواهی کرد.

محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: یکی از جهت گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری، توسعه کسب کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود؛ وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که بدلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کنم.

وی افزود: با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت ها هستیم.

برخی شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر با برخی محدودیت مواجه شده اند؛ معاون سیاسی وزیر کشور هم این محدودیت ها را موقتی اعلام کرده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» 12آذرماه امسال نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تسهیل گری و توسعه کسب و کارهای نوپای ایرانی راهکار اشتغال جوانان است.

جهرمی تاکید کرده است: زیست بوم فرهنگی کشور ما اقتضائاتی دارد که بایستی رعایت شود.