«نود اقتصادی»:مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اتباع 18 تا 60 ساله کشور افغانستان که دارای گذرنامه تبدیل وضعیت هستند در 17استان مشمول طرح، می توانند برای تمدید و صدور پروانه کار به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت و اشتغال خود مراجعه کنند.

علی اقبالی افزود: فرصت تمدید و صدور مجوز کار از ‌20 دی تا 20 بهمن است و اتباع کشور افغانستان برای صدور و تمدید پروانه کار خود می توانند در زمان یاد شده به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های محل اقامت خود مراجعه کنند.

اقبالی افزود: هزینه صدور پروانه کار به مدت یک سال سه میلیون و 600هزار ریال(360 هزار تومان) و برای تمدید پروانه 2میلیون و 587 هزار ریال(258 هزار و 700تومان) تعیین شده که توسط متقاضی پرداخت می شود.

وی افزود: زمان فراخوان قابل تمدید نبوده و متقاضیان باید در این فرصت برای ارائه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای محل اقامت خود مراجعه و پروانه کار جدید را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول در مدت تعیین شده موظف به رصد، نظارت و اجرای قانونی این طرح شده اند.

اقبالی با اشاره به ماده 181 قانون کار، اضافه کرد : کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا آنهایی را که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را به کار می گمارند و همچنین، کار فرمایانی که اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار قید شده است را به کار می گمارد؛ در هر صورت مرتکب جرم شده اند و برابر قانون به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

بررسی ها نشان می دهد حدود سه میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند و نزدیک به یک میلیون نفر از آنها دارای مجوز قانونی هستند.