«نود اقتصادی»:دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: فضای مخابراتی کشور درگیر بی توازنی های زیادی در توسعه است که همه از آن رنج می برند؛ مدیران شرکت ها باید دغدغه کشور را در این زمینه در اولویت قرار دهند.

ابوالحسن فیروزآبادی  افزود:شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران می توانند این بی توازنی را حل کنند.

وی با بیان اینکه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شاهد بی توازنی های زیادی است، ادامه داد: اکنون صادرات به واردات از یک شصتم کمتر است که این روند نشان دهنده شرایط نامناسب است که اصلاح شود.

فیروزآبادی گفت: بی توازنی در پلتفروم ها به چشم می خورد که باید اصلاح شود و درحالی که پایپ(اپراتوری تلفن همراه) توسعه داده شده که می بایست 35درصد از اقتصاد فضای مجازی را تشکیل می داد که اکنون نزدیک به 65درصد اقتصاد را تشکیل داده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه از اقتصاد 60 هزار میلیارد تومانی بخش آی.سی.تی کشور بیش از 65درصد متعلق به پایپ است، خاطرنشان ساخت:باید این مشکل حل شود و توازان در این بخش حاکم شود.

به گفته وی، اکنون مشکل بی توازنی خود را در پیام رسان ها نشان داده است و در کشوری با این ضریب نفوذ اینترنت و میزان تحصیل کرده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پلتفورم پیام رسان آن انحصاری است.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در آینده شبکه های اجتماعی سلول های اقتصاد جهان خواهند بود، افزود: اکنون تنها رسانه و یک سری کارهای ارتباطی در این بخش فعال است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک هوشمندی و اینترنت اشیا نیز بر پلتفورم های پیام رسان و شبکه های اجتماعی شکل خواهد گرفت، افزود: اگر خدمات دولت الکترونیک کشور و خدمات تجارت الکترونیک و اینترنت اشیا قرار باشد در این پلتفورم قرار گیرد نیاز است که از یک پایداری برخوردار باشد.

دبیرشورای عالی فضای مجازی کشور گفت: باید این خدمات بر پلتفرمی (سکو یا پایه)قرار گیرد که در چهارچوب سرزمین ایران از پایداری برخودار باشد و از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت کند.

فیروزآبادی افزود: اگر از قوانین و سیاست هایی که این ملت وضع می کنند، تبعیت نکند ما نمی توانیم این ثروت ها و دارایی های خود را در آنها قرار دهیم.

وی تاکید کرد: باید سرنوشت و آینده کشور را بر یک زمین استوار و پایدار قرار دهیم که بخشی از این استواری به پایپ است که به خوبی انجام شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان ساخت: توسعه پایپ از خدمات خوب دولت یازدهم بود که شبکه را برای کاربران از متوسط 64 کیلوبیت بر ثانیه به 2 مگابیت برثانیه رسانده است.

فیروزآبادی گفت: اگر قرار است توسعه صورت گیرد و در حالی که جهان از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی در حال تغییر شکل است یکی از مهمترین مولفه های آن پلتفرم شبکه های اجتماعی است که از دو سال پیش به اپراتورها تکلیف شده در این زمینه فعالیت کرده و از پایپ خارج شوند.

وی با بیان اینکه قرار است اطلاعات جهانی از 12 میلیارد قطعه به 50 میلیارد و از طریق پایپ ها بر پلتفرم قرارگیرد، افزود: سیستم های عامل راه ورود به این بخش است که سیستم های عامل همه اکنون آمریکایی شده اند.

دبیرشورای عالی فضای مجازی به بی توازنی این بخش اشاره کرد و بابیان اینکه در توسعه پایپ موفق بوده ایم، گفت: علت آنهم در نبود نگاه تهاجمی به حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی است که نداشته ایم و این باعث عقب ماندگی در کشور شده است.

وی افزود: این عقب ماندگی در بخش پیام رسان به عنوان یک عارضه نمایان شده است و این عارضه را باید شرکت مخابرات و ارتباطات سیار حل کنند.