«نود اقتصادی»:عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:جامعه ظرفیت پذیرش دو شوک همزمان قطع یارانه و افزایش نرخ حامل های انرژی را ندارد.

عبدالرضا مصری، درباره حذف یارانه بگیران در سال آینده گفت:اگر در سال های گذشته به قانون هدفمندی به درستی عمل می شد دیگر دچار چالش های تند در این رابطه نمی شدیم چرا که براساس برنامه پنجم توسعه باید در طول مدت برنامه، قیمت حامل های انرژی بصورت تدریجی با افزایش روبرو می شد.

وی، با بیان اینکه نباید تصمیم های بودجه ای و اقتصادی با تصمیم و موقعیت های سیاسی آمیخته شود،ادامه داد:متاسفانه اقتصاد و بودجه کشور سیاسی است به دلایلی مانند انتخابات در یک مقطع زمانی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت نگرفت اما اینکه بعد از انتخابات افزایش قیمت ها بصورت جبرانی لحاظ شود، بطور طبیعی مردم این موضوع را می فهمند و واکنش نشان می دهند.

نماینده مردم کرمانشاه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث حذف یارانه بگیران ادامه داد:جامعه این ظرفیت را ندارد که همزمان هم یارانه ها قطع شود هم قیمت حامل های انرژی با افزایش روبرو شود.

مصری با اشاره به تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در گذشته،تصریح کرد:باید توجه داشت پول مابه التفاوت رشد نرخ حامل های انرژی در آن سالی که قیمت حامل های انرژی با افزایش قابل توجهی روبرو شد از دو ماه قبل به حساب مردم واریز شد و به مردم این اطمینان داده شدکه پول این افزایش قیمت به مردم پرداخت می شود اما باز در آن شبی که قیمت بنزین افزایش یافت بعضی از جایگاه های سوخت آتش زده شد.

نماینده مردم کرمانشاه مجلس شورای اسلامی افزود:باید به میزان شوک پذیری جامعه توجه شود حتی در برخی اوقات شوک روانی از بابت برخی اقدامات اقتصادی به مردم منتقل می شود.

مصری گفت:اینکه یارانه حدود 35 میلیون نفر قطع شود و علاوه بر آن قیمت حامل های انرژی نیز با افزایش روبرو می شود،البته می توان از اشخاصی که مصرف بالاتری دارند هزینه بیشتری اخذ کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی افزود:اگر دولت قانون مربوط به یارانه ها را به درستی اجرا می کرد و در 4 الی 5 سال گذشته یارانه  ثروتمندان را حذف می کرد دیگر نیازی نبود بگویم به یکباره یارانه حدود 30میلیون نفر قطع می شود، حذف یارانه های نقدی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و پیشتر در قوانین دائمی به دولت این اختیار داده شده که یارانه پردرآمدها را حذف کند.

مصری افزود:باید راه حلی پیدا کرد تا منابع مالی مورد نیاز دولت، تامین شود اما اینکه هروقت اصطلاحا کم بیاوریم اولین فشار متوجه مردم شود غیرقابل قبول است.باید این موضوع بررسی شود که در آیا در انجام هزینه های دستگاه های اجرایی سه قوه، نمی توانستیم مقداری از ریخت و پاش سلطنت مآبانه جلوگیری کنیم؟ 

نماینده مردم کرمانشاه مجلس شورای اسلامی افزود:نباید هروقت در زمینه منابع مالی کم بیاوریم از مردم کمک بخواهیم چرا که مردم تحمل فشار اقتصادی بالا را ندارند بنابراین باید راه حلی یافت تا به مردم و مخصوصا جامعه روستایی، فشار اقتصادی فشار وارد نشود.