«نود اقتصادی»:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود برخی تعارض ها در برابر کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و گفت: کسب و کارهای نوپا با تعامل و همفکری با سایر دستگاه ها برای حل تعارض ها تلاش کنند.

 

محمد جواد آذری جهرمی در نشست تخصصی هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در محل برج میلاد تهران افزود:جبهه گیری کسب و کارهای سنتی در برابر استارت آپ ها یکی از تعارض های کسب و کارهای نوپا است که باید با تعامل و همفکری آن را برطرف کرد.

وی به مقاومت کسب و کارهای سنتی بخش حمل و نقل در برابر شیوه های نوین حمل و نقل اشاره کرد و گفت: گرچه کسب و کارهای سنتی نیز درحال تغییر با استفاده از شیوه های نوین هستند اما تعامل و همفکری می تواند موانع را برطرف سازد.

آذری جهرمی به برخی مقاومت های نظام بانکی در برابر شیوه های نوین بانکداری اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید این نوع کسب و کارها را به رسمیت بشناسد و اعمال مقررات در باره آنها به گونه ای باشد که منجر به توانمند سازی شود نه ایجاد مانع کند.

وی دستگاه قضایی را متولی حل تعارض هایی که برخی مواقع امکان حل آنها به شیوه مسالمت آمیز میسر نیست، دانست.

عضو هیات دولت به بستن برخی کسب و کارهای نوین بخش کاریابی در روزهای اخیر اشاره کرد و به تصمیم هیات دولت برای رسیدگی به این نوع تعارض ها در بدنه دولت قبل از طرح در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: مقرر شد کمیته ای در این زمینه تشکیل شود و موضوع را پیش از طرح در دستگاه قضا بررسی کند.

وی از نبود دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بتواند مشکلات فعالان استارت آپی را به درستی برطرف سازد، انتقاد کرد افزود: نبود چنین دستورالعمل هایی سبب می شود گاهی برای برخورد با تخلف ها از فیلترینگ استفاده شود که چندان نیز راه حل صحیحی به نظر نمی رسد.

آذری جهرمی بر ضرورت تدوین لایحه ای در این باره و از سوی دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و افزود: تهیه این موضوع زمانبر است و به نظر چنانچه طرحی از داخل مجلس تهیه و اقدام شود به نفع کسب و کارها خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفتمان را چاره ای برای رسیدگی به موضوع اعمال برخی فیلترینگ ها بر استارت آپ ها دانست و تاکید کرد: برای حل مسایل باید همفکری و تعامل صورت گیرد.

وی از تصمیم برای ایجاد کمیته ای متشکل از نمایندگان کسب و کارهای نوپا، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای اتخاذ شیوه های برخورد با تخلف های احتمالی این بخش خبر داد و گفت:این چالشی بزرگ است که باید با همفکری و تعامل طرفین برای حل آن چاره اندیشی کرد.