«نود اقتصادی»:آخرین گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد گرسنگی در جهان که برای بیش از 2 دهه در حال کاهش بود، بار دیگر رو به افزایش بوده و از 777 میلیون نفر در سال 2015 به 815 میلیون نفر در سال 2016 رسیده است.

بر اساس این گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان 2017» که به تازگی منتشر شده، عامل افزایش شمار گرسنگان در جهان به قحطی در جنوب سودان و افزایش خطر بروز قحطی در سومالی، یمن و شمال شرق نیجریه نسبت داده شده است و تنش های سیاسی نیز همچنان عامل اصلی این قحطی هاست.

داده ها نشان می دهند، 489 میلیون از جمعیت 845 میلیونی گرسنگان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که درگیر تنش های سیاسی هستند.

همچنین 122 میلیون از 155 میلیون یا تقریباً 75 درصد کودکان کمتر از پنج سالی که از رشد طبیعی بازمانده اند نیز در کشورهایی زندگی می کنند که درگیر تنش های سیاسی هستند.

گزارش جهانی «بحران غذا 2017» سازمان ملل نیز که ماه مارس (اسفند - فروردین) گذشته منتشر شد نیز نشان داد در سال میلادی گذشته (2016) تعداد افرادی که در معرض خطر ناامنی غذایی همسطح بحران مواجهند از 80 میلیون نفر در سال 2015 به حدود 108 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است و مقابله با آن، نیازمند اقدامات بشردوستانه فوری است.