مهدی زریباف اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور در نشست خبری که اعتراضات مردم را صرفا اقتصادی ندانسته بود گفت: این حرف درست نیست. بخشی که شامل معترضین اصلی بودند، اعتراضات اقتصادی داشتند ولی گروهی که آشوب کردند اعتراضات سیاسی داشتند. آنها گروه براندازی بودند که می‌خواستند از این فضا استفاده کنند. نباید به غلط گفت مردم مطالبات اقتصادی ندارند. این حرف از اساس اشتباه است. اما اینکه برخی اغتشاشگران بعدها مطالبات بحق اقتصادی مردم را با شورش، تحت الشعاع حرکات خود قرار دادند درست است.

وی افزود: ظاهرا آقای روحانی نگران خواسته‌های اغتشاشگران هم است و به جای پاسخگویی به دغدغه‌های اقتصادی مردم فرافکنی می‌کند. بهترین روشی که دولت می‌تواند با آن ضعف عملکردی خود را توجیه کند این است که بگوید اعتراضات سیاسی است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که اگر اعتراضات سیاسی است، این اعتراضات نسبت به چیست؟ به برجام است؟!

زریباف گفت: آن قشری که مطالبات اصلی دارند مطالباتشان اقتصادی است، ولی متاسفانه دولت نه به آنها توجه می‌کند و نه تلاشی برای حل آنها انجام می دهد. دغدغه این قشر را رهبری با تعبیر مردم گله مندند سال گذشته مطرح کردند. بنابراین این خوب نیست که مردم را ناراضی کنیم تا از آن بهره برداری سیاسی شود.