«نود اقتصادی»:معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست ما افزایش بن کارگری نیست بلکه افزایش حداقل دستمزد کارگران است و برای بررسی آن کارگروه تخصصی تشکیل شده است.

احمد مشیریان» در حاشیه نشست تخصصی گفت و گوی اجتماعی سه جانبه که در مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: امسال برای بررسی حداقل مزد کارگروه تخصصی در کنار شورای عالی کار تشکیل شده است که به طور هفتگی تشکیل جلسه می دهد و نتایج بررسی های خود را در اختیار شورای عالی کار قرار می دهد.

معاون روابط کار وزارت تعاون از تشکیل شورای عالی کار در روز ٢٩ بهمن ماه خبر داد و گفت: سبد معیشت خانوار و نرخ تورم هر دو بر روی تعیین حداقل دستمزد تاثیر دارد.

وی گفت: قرار است در مجلس برای افرادی که حداقل هایی از دستمزد را می گیرند تصمیم جدیدی گرفته شود.

مشیریان اظهار داشت: سال گذشته نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود اما حداقل دستمزد ١٤.٥ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: در دولت گذشته مجموعه نرخ تورم ٩٠ درصد و افزایش حداقل دستمزد کارگری ٦٥درصد بود در حالیکه در پنج سال گذشته مجموع نرخ تورم ٤٠ درصد اما افزایش دستمزد ٧٥ درصد بود.