«نود اقتصادی»:معاون امور جنگل های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، گفت که سهام عدالت از مدیریت پارک جنگلی میرازا کوچک خان شهرستان آمل خلع ید شده است.

محمد رضا جهان آرا افزود که سازمان جنگل های کشور نیز با خلع ید سهام عدالت موافقت و حکم را صادر کرده است که بزودی اعمال می شود.

مدیریت پارک جنگلی میرزاکوچک خان آمل با بیش از 400 هکتار مساحت سال 90 به سهام عدالت مازندران واگذار شده بود.

این دومین بار طی چند سال گذشته است که مدیریت این پارک جنگلی خلع ید می شود.

پیش از سهام عدالت یک شرکت بخش خصوصی مدیریت پارک جنگلی میرزاکوچک خان را بر عهده داشت که پس از مدتی کنار گذاشته شد.

معاون اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری علت خلع ید سهام عدالت از مدیریت این پارک را عدم تحقق برنامه های عمرانی و تفریحی مندرج در کتابچه پارک با گذشت 6 سال از تصاحب مدیریت اعلام کرد.

وی گفت که بر اساس توافقنامه قرار بود سهام عدالت به اجرای پروژه های زیر ساختی از جمله ایجاد آلاچیق ، رستوران ، زهکشی و دیگر کارهای مندرج در کتابچه در داخل پارک اقدام کند تا مدیریتش ادامه یابد ولی نه تنها هیچ یک از این کارها را با گذشت 6 سال انجام نداد ، بلکه بهره مالکانه را هم پرداخت نکرد.

جهان آرا با اعلام این که سهام عدالت باید در طول 10 سال این اقدامات را انجام می داد ، افزود : بر اساس توافقنامه بقای مدیریت و تولیت پارک ها در ید بخش خصوصی و نهادها ، مستلزم انجام تعهدات مندرج در کتابچه در مدت زمان تعیین شده است ، اقدامی که به رغم تذکرات مکرر به سهام عدالت مازندران در مورد پارک‌جنگلی میرزا کوچک خان آمل نادیده گرفته شد.

وی گفت که اگر سهام عدالت برابر مقررات به وظایفش عمل می کرد ، توافق 10 ساله مدیریتش بر پارک جنگلی قابل تمدید بود.

معاون منابع طبیعی مازندران در باره تعلل 6 ساله برای خلع ید با وجود انجام نشدن مفاد موافقتنامه هم گفت : کار خلع ید پارک های جنگلی روند طولانی را باید طی کند و در نهایت به تائید سازمان جنگل ها برسد و به همین دلیل زمانبر است.

وی افزود : البته همه تلاش ها در ابتدا بر این است که در صورت مشاهده تخلف و نادیده گرفتن تعهدات از سوی مدیران پارک‌های جنگلی ، به آنان تذکر شفاهی و کتبی و فرصت دوباره داده شود و این هم مسیر خلع ید را طولانی می کند.

رئیس اداره جنگلکاری ، پارک ها و ذخیره گاه جنگلی اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز گفت : با ابلاغ تصمیم خلع ید از سوی سازمان جنگل ها ، مزایده برای واگذاری پارک جنگلی میرزا کوچک خان آمل صورت می گیرد.

سید رضی رسولی افزود : در سال 1390 بیش از 400 هکتار از این پارک جنگلی به سازمان سهام عدالت مازندران تحویل داده شد و با وجود تمامی تذکرات به مجری طرح ، اما در مدت زمان های تعیین شده نسبت به رفع مساله اقدامی صورت نگرفت که تصمیم خلع ید از سوی سازمان جنگل های کشور اعلام شد .

پارک جنگلی میرزا کوچک خان آمل دومین پارک جنگلی بزرگ مازندران از نظر وسعت است که در مسیر جاده تهران به آمل در منطقه رزگه واقع است .

قرار گرفتن این پارک در مسیر منتهی به تهران و برعکس سبب شده است تا همه ساله شاهد حضور گردشگرانی از اقصی نقاط ایران باشد.

اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری 25 پارک جنگلی را با وسعت پنج هزار و 778 هکتار زیر پوشش دارد.

قرار است بزودی 10 پارک جنگلی جدید در این منطقه احداث شود.

مازندران دارای 2 اداره کل منابع طبیعی یکی در ساری و دیگری در نوشهر است.