به گزارش «نود اقتصادی» داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه، سروستان، کوار در ادوار نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگانی به شمار می‌رود که نامه درخواست استعفا یا استیضاح دو وزیر کابینه را امضا کرده است. وی در خصوص استیضاح وزرای دولت دوازدهم عنوان کرد: «به جریان افتادن استیضاح آقای ربیعی و آخوندی را قطعی می‌دانم و این اتفاق قطعا خواهد افتاد. باتوجه به وضعیت و نگرشی که در میان نمایندگان وجود دارد، فکرمی‌کنم که در نهایت این اتفاق رخ دهد و مجبور باشند که با کابینه دولت دوازدهم خداحافظی کنند، امروزه وضعیت وزارت رفاه به گونه‌ای است که از چند جهت مشکل دارد.» وی در ادامه افزود: «در حقیقت، اگر مشکلات اقتصادی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را یک طرف قضیه بدانیم، نظارت بر امور وزارتخانه هم در سوی دیگر قرار دارد. می‌توان گفت که برنامه‌ریزی مشخصی هم در این حوزه وجود ندارد. مشکلات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری هم وجود دارد که در آستانه ورشکستگی محسوب می‌شود و صندوق بازنشستگی فولاد هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و مجموعه تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن هم با همین مشکلات دست به گریبان هستند.» وی تصریح کرد: « اگر بخواهیم در سطح کلان به این مسئله نگاه کنیم، اگر مشکلات مرتبط با همین مجموعه‌های ذکر شده رفع شود، اقتصاد کشور هم در مسیر خود قرار می‌گیرد. متاسفانه سابق بر این صحبت‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفت و تذکرهای زیادی به مسئولان مربوطه داده شد که در رابطه با شرکت‌های زیان‌ده که در زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، اقدامی صورت دهند.» وی خاطرنشان کرد: «برای برون رفت از این وضعیت تنها دو راه وجود دارد، وزارتخانه یا باید این شرکت‌ها را منحل کند و یا اینکه به فروش برساند، اما کسی گوش نداد و توضیحی هم در این خصوص ارائه نمی‌کنند. اگر توضیح معقولی در رابطه با این مسئله می‌دادند ما هم می‌پذیرفتیم.» وی با اشاره به اینکه وزیر رفاه همواره رسیدگی به این مسئله را به تعویق انداخته است، عنوان کرد: « همواره این جمله را می‌گفتند که بله این را هم در دستور کار خود قرار داده‌ایم و دنبال می‌کنیم و با این وجود شنیده‌ها حاکی از این است که جناب رئیس جمهوری ادامه فعالیت آقای ربیعی را منوط به این کرده است که این شرکت‌ها را واگذار کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد، شاید یکی از علل تعویق در رسیدگی به این موضوع این باشد که اتاق خلوت خوبی است و هرکسی را که بخواهند به راحتی عزل و نصب می‌کنند این البته یک بخشی از مشکلات مربوط به آقای ربیعی است.»