«نود اقتصادی»:رئیس کارگروه واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی گفت: 15 هزار طرح نیمه تمام و آماده بهره برداری استانی و سه هزار طرح ملی در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

علی عبدالعلی زاده در نخستین کارگاه آموزشی نحوه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی در ارومیه افزود: تکمیل این طرح ها نیازمند 500 هزار میلیارد تومان هزینه است که دولت توان تامین این میزان اعتبار را ندارد.

وی با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و این امر بیماری بزرگ اقتصادی به شمار می رود، ادامه داد: با این واگذاری ها، سهم دولت در اقتصاد کشور به 60 درصد کاهش می یابد و 20 درصد نصیب بخش خصوصی می شود.

مشاور وزیرکشور در امور توسعه مناطق افزود: اگر حکومت ها شاهد ظرفیت و توانایی بخش خصوصی شوند، بدون تردید از آن استقبال خواهند کرد.

عبدالعلی زاده ادامه داد: بزرگترین سند برای حمایت از بخش خصوصی اقتصاد مقاومتی بوده و برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی، توسعه مشارکت های بخش خصوصی ضروری است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و با مشارکت بخش خصوصی می تواند به اهداف پیش بینی شده دست یابد و کشور را به پیش ببرد.

رئیس کارگروه واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی اظهار کرد: تعامل دولت با بخش خصوصی نیز گام مهمی در حمایت از سرمایه گذاران است و تنگناهای مالی را از بین می برد.

عبدالعلی زاده گفت: با وجود اینکه دولت از امکانات لازم برخوردار نیست ولی تلاش می کند تا مشکلات سرمایه گذاران را برطرف کند.

عبدالعلی زاده اضافه کرد: اگرچه پایبند نبودن دولت های گذشته به تعهدات خود موجب بدبینی بخش خصوصی و ایجاد فاصله بین دولت و بخش خصوصی شده اما در دولت روحانی تلاش هایی برای کم کردن این فاصله آغاز شده است.