به گزارش «نود اقتصادی»، اسماعیل چمنی، عضو بخش بازرگانی اتاق تبریز و فعال حوزه فرش دستباف با این اینکه حوزه فرش، بخش بسیار مناسبی برای تقویت اقتصاد ملی است گفت با این حال عملکرد دولت در این زمینه کمکی به بخش فرش دستباف نکرد، چنانکه ما در بخش فرش دستباف در سال‌های قبل بیش از 500 هزار نفر بیمه بودند که با حداقل سرمایه در منازل خود فرش تولید می‌کردند، اما با طرح «پایش» این میزان تعدیل و به 300 هزار نفر رسید.
وی ادامه داد این اقدام چه چیزی جز حذف حدود 200 هزار نفر شاغل این بخش می‌تواند داشته باشد، 200 هزار نفری که معیشت بیش از یک میلیون نفر را تامین می‌کردند، حالا باید دنبال شغلی دیگر باشند.