«نود اقتصادی»:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با اینکه حدود ٨٠ سال است برنامه های توسعه در ایران اجرا می شود اما سفره کارگران همچنان خالی است.

علی ربیعی در ششمین اجلاس هیات رئیسه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جهان WFTU که در محل هتل هما برگزار شد، افزود: من از طبقه کارگر کشور و مفتخرم که از این طبقه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه، در خدمت کارگران کشور هستم.

وی با بیان اینکه اقشار محروم جامعه زیر چرخ توسعه له می شوند، افزود: مسائل کارگران پیچیدگی های خود را دارد و جامعه مزدبگیر شرایط مناسبی ندارند.

وی با بیان اینکه اکنون با موضوع اشتغال و رشد جمعیت مواجه ایم، افزود: با اینکه در پنج سال گذشته تلاش کردم تا افزایش مزد سالانه، بر نرخ تورم پیشی گیرد و قدرت خرید بازنشستگان افزایش یابد اما هنوز، به برنامه جامعتری نیاز داریم.

وزیر کار با اشاره به پیچیدگی وصضعیت نیروی کار در منطقه گفت: جنگ در برخی کشورها موجب شده که امروز ایران با سه میلیون مهاجر نیروی کار مواجه شود، آنها علاوه بر اینکه قربانی جنگ هستند، با فقر و بیکاری نیز مواجه اند.

وی با بیان اینکه اتحادیه های کارگری همواره درصدد یاری رساندن به یکدیگرند، افزود: ایران همواره نقش مثبتی در انتقال دانش و مهارت به متقاضیان در کشورهای منطقه ایفا کرده است.