«نود اقتصادی»:رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت که وزارت کشاورزی جهت اجرای طرح های توسعه ای کشاورزی و غیرکشاورزی آماده همکاری با سرمایه گذاران منطقه مکران و سواحل دریای عمان است.

علیرضا اورنگی در دومین روز همایش بین المللی توسعه مکران با اشاره به عملکرد و برنامه این سازمان در زمینه واگذاری اراضی، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی، رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان و حفاظت از کاربری زمین های زراعی و باغ ها در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و منطقه مکران گفت: با هدف حمایت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی (زراعت، باغ، گلخانه، دامپروری، شیلات و...)، صنعت، خدمات و گردشگری و تسریع در اجرای طرح های توسعه ای، تسهیلات متعدد و مناسبی برای واگذاری اراضی در نظر گرفته شده و برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر اصلاح شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: طی ۱۰ سال اخیر و از سال ۸۵ تاکنون بیش از ۱۷ هزارهکتار اراضی ملی و دولتی منطقه مکران برای اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی به متقاضیان و سرمایه گذاران واگذار شده و این روند منطبق بر طرح جامع توسعه مکران تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و برنامه رفع تداخلات اراضی در دو استان جنوب شرقی کشور، گفت:طرح کاداستر در سطح حدود ۵۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی این دو استان در حال اجرا است و این میزان در سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار هکتار خواهد رسید.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی همراستا با سیاست های کلان توسعه منطقه مکران و طرح جامع آمایش سرزمین، برای واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرح های توسعه ای کشاورزی و غیرکشاورزی آماده همکاری با سرمایه گذاران منطقه مکران و سواحل دریای عمان است.