سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی در واکنش به خبر نصف شدن تعرفه واردات گوشت گوساله گفت: این اتفاق باعث افزایش واردات گوشت گوساله به کشور می‌شود. هرچه واردات بیشتر باشد، ضرر و زیان تولید‌کننده داخلی نیز بیشتر می‌شود. با این اقدام شک نکنید که تولید‌کننده گوشت قرمز ایرانی متضرر می‌شود.
 وی افزود:‌هر چقدر تعرفه کاهش یابد، باعث می‌شود واردکننده تشویق شود و تولید داخلی متضرر شود. وی اضافه کرد: باید این کاهش تعرفه را برای تامین نهاده‌های اولیه تولیدکنندگان گوشت قرمز تخصیص داد تا تولیدکننده تشویق به تولید بیشتر شود و قیمت تمام‌شده تولید نیز پایین بیاید.
 نوری تصریح کرد: به‌جای اینکه تعرفه را از 26 به 12 درصد کاهش دهیم و این ما‌به‌التفاوت را تقدیم وارد‌کننده کنیم تا تولید را خفه کند، این کاهش را برای تامین نهاده‌های تولیدکننده درنظر می‌گرفتیم.
 عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند تا با تشویق تولیدکننده افزایش تولید را در سال‌های آینده داشته باشیم