بیژن عبدی اقتصاددان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص اولویت تورم و رکود اظهار کرد: اینکه بگوییم چقدر تورم تک رقمی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی است یا بیان  کنیم قابل نظر دادن نیست. هیچ عدد و آماری مشخص نیست و آمار های اعلام شده غیر قابل باوراست و به این آمارها شک دارم. آمارها را مردم باید لمس کنند. سوال اینجاست چه تغییری حاصل شده است؟ مگر مردم تغییر را احساس نمی کنند؟ چرا این آمارهای غیر قابل باور اعلام می شود.

وی گفت: اهمیت رکود یا تورم بستگی به سیاست گذاری دولت دارد.  ما هر روز یک حرف تازه ای  از دولت می شنویم واقعا دولت به دنبال چه چیزی هست ؟
 این اقتصاددان بیان کرد: در شرایط امروز جامعه ما تورم و رکود مهم هست اما وقتی  مردم  ما شغل نداشته باشند و رکود پایین بیاید مشکلی از مردم  حل نخواهد شد اما اگر شغل وجود داشته  باشد و مقداری تورم  هم باشد بیشتر قابل قبول است، معلوم نیست  اینکه دولت مردان ما چه تصوری دارند از تورم یا رکود دارند.

وی در آخر گفت: اگر اشتغال نباشد مردم قدرت خرید ندارند و حتی  اگر تورم  به صفر هم برسد معضل جامعه حل نخواهد شد اشتغال بر تورم اولویت دارد.