«نود اقتصادی»:چند روز پیش خبری با عنوان مشاوران 16 میلیون تومانی در صندوق بازنشستگی نفت منتشر شد که بر اساس آن قراردادهای مشاوره‌ای با تعدادی از بازنشستگان نفتی امضا شده و بابت حضور در جلسات حقوق 16 میلیونی پرداخت می‌شود.

این قراردادها که در صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به ثبت رسیده است با پاسخ روابط عمومی این نهاد همراه بود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی نفت (اهداف) در جوابیه خود آورده است: «شرکت سرمایه گذاری اهداف پرداخت حقوق 16 میلیون تومانی به عناوین مختلف و در چند مرحله در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نفت را تکذیب کرد.

روابط عمومی این شرکت اعلام کرد هیچ یک از اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی نفت برخلاف ادعاهای مطرح شده، از دو محل حقوق دریافت ننموده و کلیه پرداخت ها چه در قالب حقوق و چه در قالب حق مشاوره و یا حق الزحمه ساعتی فقط از یک محل صورت می‌پذیرد و سقف پرداختی به مدیران نیز مطابق مصوبات رعایت گردیده است».

این جوابیه کوتاه دو نکته مهم دارد؛ نخست آنکه این شرکت بطور کل اصل خبر را زیر سوال برده و معتقد است پرداخت 16 میلیون تومانی دروغ است که برای روشن شدن این ماجرا باید به سندی که در ادامه می‌آید توجه کرد.

شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، سال گذشته قرارداد مشاوره‌ای را با (م. ز) عضو هیئت مدیره شرکت اهداف و عضو هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منعقد کرده است که در قبال مشاوره حقوقی ماهیانه 15.4 میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود.

نکته دوم هم آن است که آقای (م.ز) به عنوان یکی از نزدیکان وزیر نفت، با حکم زنگنه عضو هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت شده و با سمت عضو هیئت مدیره شرکت اهداف حقوق دریافت می‌کند.

گرچه پولی که وی از شرکت اهداف دریافت می‌کند، حق الجلسه نامیده می‌شود اما به هر صورت وی هم از صندوق‌ها حقوقی را دریافت کرده، هم بخشی از حقوقش را از اهداف گرفته و باوجود اینکه عضو هئیت مدیره شرکت مادر است، قرارداد مشاوره‌ای با وی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه امضا می‌شود.

متن خبر «نود اقتصادی» درباره این موضوع، به حقوق 16 میلیونی یک بازنشسته اشاره دارد ولی شرکت اهداف به کلی آن را تکذیب می‌کند که در نوع خود جالب و قابل تامل است. در متن خبر آمده است این مبلغ جدای از حقوق بازنشستگی٬ حق عضویت در جلسات هیئت مدیره و پاداش بازنشستگی است که این مدیر سابق دریافت کرده است و با این وجود 16 میلیون تومان برای حق مشاوره به وی پرداخت می‌شود.

با این وجود سوالاتی که جوابیه آن را بی پاسخ گذاشت در نوع خود جالب است:

1 – چرا درباره حساب 50 میلیارد تومانی صندوق و واریز سود آن به حساب مدیران که در متن خبر اشاره شده است، چیزی گفته نشده است؟

2 – دلیل قرارداد 16 میلیون تومانی با یکی از مدافعان سرسخت قراردادهای IPC چیست؟

3 -  حق جلساتی که به آقای(م.ز) پرداخت می‌شود چقدر است؟

4- در حالی که سقف حقوق در صندوق 19 میلیون تومان است دلیل این بذل و بخشش‌ها چیست؟

5- چرا وزیر نفت باید بابت کار تمام وقت با مسئولیت سنگینی که برعهده دارد، ماهیانه 10 میلیون تومان حقوق دریافت کند ولی یک قرارداد مشاوره 16 میلیون تومان در ماه ارزش داشته باشد؟