«نود اقتصادی»:تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت اعلام کرد: تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره د/72/10/9346 مورخ 13 اسفند 96 کمیسیون اجتماعی پس از بررسی های لازم مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 24 امضا تقدیم هیات رییسه شده است که اعلام وصول می شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده 225 آیین نامه داخلی مجلس ،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی است.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: همچنین تقاضای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که طی نامه شماره د/ 52/9674008 مورخ 14 اسفند 96 کمیسیون عمران، مطابق ماده 223آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 24 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده اعلام وصول می شود.

رنجبرزاده اضافه کرد: مطابق با ماده 225 آیین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه در مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی است.