«نود اقتصادی»:معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای کاهش آمار بیکاری در کشور باید به دنبال وحدت و همدلی بود و نباید با عوام فریبی مردم را از دستاوردهای نظام مایوس کرد.

احمد مشیریان افزود : مسوولان نظام برای ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری در کشور همگام با دولت تلاش کنند.

وی اظهارداشت : در حدود پنج سال گذشته دولت تدبیر و امید به خوبی برای کاهش آمار بیکاری تلاش کرده اند اما باید پذیرفت به تنهایی نمی تواند افزایش اشتغال در کشور را به شرایط آرمانی رساند.

مشیریان بیان داشت : این وزارتخانه در چندسال گذشته به خوبی از حقوق کارگران دفاع کرده است و نباید نواقص در اجرا نشدن بعضی از طرح ها اشتغالزا را فقط به گردن این نهاد انداخت.

وی خاطرنشان کرد : ایجاد اشتغال در کشور به امنیت شغلی و سرمایه گذاری گره خورده است و باید سایر وزارتخانه های مربوط با انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری برای کاهش آمار بیکاری بیشتر تلاش کنند.

مشیریان ادامه داد : در دولت تدبیر و امید بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در بخش کارگری و کارفرمایی برطرف شد و این وزاتخانه درصدد است با گفت و گو با تشکل ها های صنفی، امنیت شغلی در بخش کارگری را افزایش دهد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مهم ترین برنامه ای که این وزارتخانه دنبال می کند ایجاد اشتغال پایدار در بخش های مختلف صنعت، معدن است و رفع مشکلات کارگران بخش معادن همواره در اولویت کاری مدیران این مجموعه بوده است.