به گزارش «نود اقتصادی» علی‌اکبر عیوض‌لو، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: دولت به جای کاشت بذر امید در بین مردم بیشتر یاس و ناامیدی را ترویج داده و ادامه اقدامات فعلی باعث نابودی تولید در کشور خواهد شد.
وی افزود: همه مصوباتی که در شورای‌عالی حقوق و دستمزد به نتیجه می‌رسد و اعلام می‌شود خواسته دولت است و این خواسته خود را به دو بخش کارفرمایی و کارگری دیکته می‌کند. علت شرکت نکردن گروه کارگری در جلسه شورای‌عالی دستمزد اعتراض به خود دولت است.
عیوض‌لو با اشاره به این که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا متعلق به کارگران بوده اما دولت چوب حراج به آن زده است، تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های ضد کارگری دولت ادامه داشته باشد دیگر در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد و کارگران در این وضعیت چیزی برای از دست دادن ندارند.