مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدچمران درباره دلایل استیضاح وزیر کار گفت: «از نظر من این استیضاح زیر سوال است چون همین نمایندگان هفت‌ماه پیش به وزیر رای داده‌اند و ارزیابی عملکرد در این زمان کم، سوال‌برانگیز است. این شبهه ایجاد می‌شود که شاید وزیر در بده‌وبستان‌های پشت‌پرده نتوانسته است رضایت‌ها را جلب کند. هنوز یک‌سال نگذشته است و استیضاح توجیه ندارد.»

افقه افزود: «با توجه به اینکه این وزارتخانه جامعیت و وسعت عملکرد زیادی دارد و مشکلات زیادی را از گذشته به ارث برده است، درمجموع عملکرد وزیر بد نبوده است و به نظر من باید فرصت بیشتری به ربیعی داده شود. البته اشکالات جدی می‌توان در مباحث بیمه‌ها و تامین اجتماعی و شستا به آن وارد کرد ولی عملکرد در حدی نیست که در مرحله استیضاح قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «در زمینه بیمه سلامت و کوتاه آمدن در برابر وزارت بهداشت، بنده خود شاهد بودم که شخص وزیر بسیار مقاومت کرد ولی فشار وزیر بهداشت بیشتر بود و زور ایشان چربید.»

وی تصریح کرد: «در زمینه عزل و نصب‌ها اشخاص خارج از وزارت زیادی ازجمله نمایندگان مجلس دخالت می‌کنند و مدیران در این زمینه دست‌شان باز نیست و اختیار را از کف مدیر می‌برند. دست مدیران به‌طور اسمی باز است ولی عملا تحت فشار نیروهای خارج از وزارت هستند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تاکید کرد: «با این تفاسیر مدیر دیگری هم بیاید بعید می‌دانم بهتر بتواند کار کند. از آن گذشته نزدیک عید است و وزیر باید پیگیر دستمزدها و سایر مشکلات حوزه خود باشد و به نظر استیضاح در شرایط فعلی اقدامی نسنجیده است.»