«نود اقتصادی»- نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفته است هنگامی که نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران تغییر می‌کند باید انتخابات هیات رئیسه و انتخابات داخلی برگزار شود و با توجه به درخواست کتبی هیات رئیسه به هیات عالی نظارت، متاسفانه از اجرایی شدن این موضوع ممانعت به عمل آمده که این امر، منجر به تضعیف قانون خواهد شد.
چندی پیش با صدور حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد محمود رباطی به عنوان نماینده وزیر و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین شد.
سید محمود هاشمی در گفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرد: بنابراین هیات رئیسه به علت اینکه این امر را انجام نداده، وجاهت قانونی ندارد .
وی گفت که مجلس شورای اسلامی، از جمله دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس توجه خوبی به این موضوع کرده و مجلس قصد دارد قانونی را که خود مصوب کرده،  بیشتر نظارت کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اذعان داشت که نماینده مردم در مجلس، نماینده همه مردم بوده و طبق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده مجلس شورای اسلامی حق دارد در همه امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و ریاست یک کمیسیون خاص بودن، به معنای محدود بودن نماینده نیست و افرادی که نماینده را محدود می‌دانند، الفبای قانون را بلد نیستند.
وی خواستار آن شد تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در راستای احقاق حقوق اتاق و اتحادیه‌ها از وزیر صنعت، معدن و تجارت بخواهند تا اعمال قانون کرده و انتخابات هیات رئیسه انجام شود.
براساس اصل 84 قانون اساسی ، نمایندگان در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارند در  همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند.