«نود اقتصادی»:کارمزد جایگاه‌های عرضه سی.‌ان.‌جی (گاز طبیعی فشرده) به ازای هر مترمکعب تا سقف 400 ریال افزایش یافت.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با پیگیری شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و با موافقت وزیر نفت، موضوع افزایش کارمزد در کارگروهی متشکل از یک گروه تخصصی بررسی و پس از تایید معاونت ریاست جمهوری، تصویب شد.

فاطمه کاهی» افزود: قرار است کارمزد قابل پرداخت به جایگاه‌داران و بهره‌برداران جایگاه‌های عرضه سی.‌ان.‌جی غیرخصوصی به ازای هر متر مکعب فروش 220 ریال و به جایگاه‌داران بخش‌خصوصی و جایگاه‌هایی که کارمزد ویژه می‌گیرند افزون بر این مبلغ 180ریال اضافه‌تر پرداخت شود.

وی،درباره جایگاه‌داران بخش‌خصوصی گفت: در مسیر توسعه جایگاه‌های سی.‌ان.‌جی در 2سال گذشته تعدادی جایگاه از سوی بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری و ساخته شد که طبق این مصوبه، برای حمایت از ورود بخش‌خصوصی به حوزه جایگاه‌داری، تاکنون 1200 تا 1400ریال کارمزد فروش برای هر متر مکعب فروش در جایگاه‌های عرضه سی.‌ان.‌جی پرداخت شده است و این رقم با مصوبه کنونی تا 1600 تا 1800ریال برای این دسته از جایگاه‌داران خواهد رسید.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: براساس این مصوبه، مبلغ 70 ریال از کارمزد یادشده مربوط به هزینه‌های فرآیند یکسان‌سازی و ارتقای سطح ایمنی جایگاه‌ها تا سطح یک برای همه جایگاه‌ها در نظر گرفته شده که پس از انجام فرآیند یادشده با تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قابل پرداخت است.

کاهی اعلام کرد: امیدواریم با افزایش کارمزدها، جایگاه‌ها خدمات بهتری برای رضایتمندی مشتریان ارایه کنند.

اکنون یک هزار و 191 جایگاه تک منظوره بنزین، 2 هزار و 255 جایگاه دومنظوره (بنزین و گازوییل)، 24 جایگاه تک منظوره گازوییل، یک هزار و 489 جایگاه سی.ان.جی و 960 جایگاه دومنظوره ( بنزین و سی.ان.جی) در سراسر کشور داریم.