مهدی طغیانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص  وضعیت اقتصادی کشور در سال 96 اظهار کرد: دولت آن قدر در حوزه اقتصاد اشتباه دارد که نمی‌دانم کدامیک را باید گفت و با یک چشم انداز ساده میتوان متوجه وضعیت اقتصادی کشور شد. موضوع اشتغال از همه مشکلات اقتصادی کشور در سال  96 بدتر بود و دولت برای این موضوع  هیچ اقدامی انجام نداد.
وی گفت: هر بلایی که سر مردم می آید از بیکاری است که این بیکاری باعث دزدی، اعتیاد و قاچاق می‌شود.
وی درباره وضعیت دلار نیز گفت همه دست به دعا هستیم که وضعیت بهبود پیدا کند. مسلما نوسانات دلار به دلیل ریشه های اقتصادی دارد و اینکه دولتیها گرانیهای اخیر ارز را فقط مختص مسائل سیاسی و بین المللی میدانند، درست نیست. کار ما به عنوان اقتصاددان شده دعا کردن و جز دعا کردن، کار دیگری از دستمان برنمی‌آید.