«نود اقتصادی»: مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، میزان مطالبات معوق صندوق متبوع خود از دولت را دستکم 32 هزار میلیارد تومان دانست و خبرداد که طبق برنامه ششم توسعه، قرار شده که امسال دولت 10 هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم آن را به صندوق بازنشستگی فولاد بپردازد.

اکبر نوروزی در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داد که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از سالجاری و ظرف مدت سه سال تسویه می‌شود که بر این اساس،دربودجه سالجاری 3100 میلیارد تومان در نظرگرفته شده و مابقی طلب 6900 میلیاردتومانی هم ازمحل شرکت ها و اوراق پرداخت خواهد شد.

صندوق بازنشستگی فولاد، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به زیر مجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی انتقال یافت.

وی تصریح کرد که صندوق بازنشستگی فولاد برنامه ریزی مناسبی برای پرداخت حقوق ماههای انتهایی سال 96 داشت که به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان خصوصی سازی  درپرداخت طلب این صندوق،متاسفانه پرداختی این ماهها با مشکلاتی مواجه شد.

درحال حاضر تعداد افراد تحت پوشش این صندوق 86 هزار نفر بوده که رقم پرداختی ماهیانه صندوق بازنشستگی فولاد به آنها 200 میلیارد تومان است.

به گفته نوروزی،سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد،سهام یک شرکت را فروخت که رقم این طلب از خصوصی سازی 490 میلیارد تومان بوده که چک های آن باید در سال گذشته نقد می شد اما سازمان خصوصی سازی به اشتباه،چک های صندوق بازنشستگی فولاد را به تامین اجتماعی بازگرداند و ادامه داد که همین امرهم برنامه ریزی صندوق را بهم زد وسبب شد که صندوق حقوق ماههای بهمن واسفند سال 96 بازنشستگان را از محل دیگری تامین کند.

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، خبرداد که دولت بابت همین طلب 490 میلیارد تومانی صندوق از  سازمان خصوصی سازی،اجازه انتشار اوراق را صادر کرده اصل و سود ان هم توسط دولت تضمین شده و این اوراق ظرف ماههای ابتدای امسال منتشر می شود.