«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبرداد که ظرف ماههای آتی، نرم افزار پایش آنلاین اطلاعات برق مصرفی و رقم ریالی برق مصرفی مختص مشترکان تهرانی راه اندازی می شود.

حسین صبوری درگفتگو با نود اقتصادی،توضیح داد که در این اپلیکشین،مشترکان تهران بزرگ می توانند با وارد کردن کد شناسایی کنتور هر مشترک،ریز برق مصرفی ماههای گذشته را لحظه به لحظه رصدکرده ودرجریان افزایش یا کاهش برق مصرفی حال حاضر خود قرار بگیرند.

وی،تعداد مشترکان برق تهران بزرگ را 4.5 میلیون مشترک برشمرد و گفت که سالانه بین 120 تا  150 هزار مشترک یعنی معادل یک استان کوچک به حجم مشترکان حال حاضر تهران بزرگ، افزوده می شود.

صبوری،میزان تلفات برق مصرفی در تهران بزرگ درابتدای سال  96 را حدود 7.4 درصد خواند و گفت که هدفگذاری شده که این رقم در پایان سال 96 به عدد 6.8 درصد برسد که بیش از 90 درصد به این رقم هدفگذاری شده دست خواهیم یافت.