«نود اقتصادی»:ترکیب هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر در واپسین روزهای سال ۹۶ با دوحذف واضافه، دستخوش تغییرات جدی شد.

براین اساس،علی حسین  فرخی و محمد مهدی نظام آبادی به ترکیب هیات مدیره این شرکت اضافه شده و "احمد رمضانپور نرگسی" و  "علی اکبر غنجی فشکی" از لیست این ترکیب خط خوردند.

گفته می شود که علی اکبر غنجی فشکی به صورت همزمان،مدیرعامل شرکت حمل و نقل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم هست که به تازگی ازترکیب هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر جدا شده است.

درحال حاضر علی حسین فرخی،محمدرضا بنی النجار،محمد مهدی نظام آبادی،مهرداد باقری نژاد بنام و حمیدرضا سیدی در ترکیب هیات مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر حضور دارند.