«نوداقتصادی»:مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری،در نخستین روزهای کاری سال جدید با نشان دادن کارت قرمز، دومدیر ارشد ومیانی خود را به صورت رسمی از این صندوق خارج کرد.

"جمشید تقی زاده"در روز پنجم فروردین ماه سالجاری با صدور دو ابلاغ،"نجات امینی"را به جای" محمود شهشهانی پور"، به عنوان معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی و"محمدرضا افشار" را به عنوان سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل به جای "حامد شمس" منصوب کرد.

به نظر می رسد که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از عملکرد دو مدیرمذکور، رضایت چندانی نداشته و بدون تعارف و موکول کردن تغییرات به بعد از تعطیلات نوروز، درهمین ابتدای سال جدید، تکلیف آنها را روشن ساخته است.
تقی زاده،معاون امور مجلس،حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که  30 دیماه سال 96 و با حکم ربیعی،به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.