«نود اقتصادی»- مدیرعامل شرکت سرام آرا، میزان تولیدات کاشی و سرامیک کشور در سال 95 را حدود 300 میلیون متر مربع خواند و گفت که صنعت کاشی و سرامیک در شرایط فعلی مشکلات فراوانی داشته و رکود حاکم بر بخش مسکن نه تنها این صنعت بلکه صنایع زیادی را زمینگیر کرده است.

اصغر آهنی‌ها در گفتگو با «نود اقتصادی» افزود که عدم تحرک در بازار و ایستایی در اقتصاد کشور باعث شده که چرخ صنعت آنطور که باید نچرخد.

وی، اذعان داشته که فشارهای مضاعف و به اشکال مختلف بر صنعت کاشی و سرامیک کشور وارد می شود و تصریح کرد که دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به درآمد سرشاری می رسد و به دلیل نداشتن زیرساخت های لازم در سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده فشار را بر پیکر تولید کننده وارد می کند.

آهنی ها، مدعی شد که با ادامه این روند بسیاری ازصنایع نابود خواهند شد و اجرای این روش فعالیت زیر زمینی  و فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت سرام آرا، گفت که شرایط کسب و کار در شرایط فعلی نسبت به سال گذشته چهار پله سقوط کرده و شرایط کسب و کار در کشور نامطلوب است.

وی، افزایش قیمت دلار در ماهای اخیر را عاملی مهم در زمینگیر کردن صنایع کشور دانست و افزود که افزایش قمیت دلار تاثیر مثبتی برصنایع کاشی و سرامیک نداشته.