به گزارش «نود اقتصادی» علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: شما تصور کن دولتی که تئوریسین اقتصادی آن «نیلی» باشد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهورش «نهاوندیان»، علیه اتاق بازرگانی و به نفع کارگر تصمیم بگیرد. مزد تعیین‌شده نصف حق قانونی کارگران هم نیست آن‌وقت وارداتچی‌ها مصیبت تولید گرفته‌اند. دست پیش را گرفته‌اند که پس نیفتند وگرنه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد است.

وی افزود: دولت به عنوان شریک کارفرمایان در سالی که برای کسب رأی نیاز به محبوبیت داشت به اهداف مشترکش با کارفرمایان پشت نکرد. امسال سال دروکردن کاشته‌هایتان بود و کسب محبوبیت دیگر مهم نبود. قرار است از تولید حمایت شود ولی کسی نمی‌گوید این تولیدات را چه کسی می‌خواهد بخرد. سرکوب مزدی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رکود است. سرانه مصرف شیر صد کیلو کاهش یافته است.