به گزارش «نود اقتصادی» جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از نحوه انتخاب مشاوران اقتصادی توسط مسئولین گفت: وقتی تفکر آقایان مسئول، همان تفکری است که فقط در جهت مشورت گرفتن از دوستان،پسرخاله ، فامیل و کسانی عمل می‌کند و با یکدیگر چایی می‌خورند...با چنین روالی مشخص است که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

وی افزود: اکنون به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور آمریکا نگاهی بیندازید. آن‌ها چه کسانی هستند؟ بیشتر برندگان جایزه نوبل اقتصادی و اقتصاددان‌های بزرگی هستند که قبل از این با رییس جمهور آمریکا ممکن است دوستی و آشنایی هم نداشته‌ باشند. حتی برخی آن‌ها به این رییس‌جمهور رای نیز نداده‌اند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یک اقتصاددان باید مسائل و مشکلات را حل کند، آن هم بدون توجه به نگاه سیاسی؛ یک اقتصاددان نباید در فکر تامین منافع حزب سیاسی خاصی باشد. اما در ایران درست برعکس این موضوع حکم فرماست.

پژویان گفت: وقتی یک رییس‌جمهور به دلیل رکود عمیق ایجاد شده در دورانش، استیضاح شود، می‌داند که باید اطرافیانش را که تصمیم اقتصادی ضعیف می‌گیرند، تغییر بدهد تامشکلات حل شود؛ آن‌ها خودشان می‌دانند حل مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق سیاست‌های خرد اقتصادی ممکن است.