«نود اقتصادی»:عبداله صوفی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا درباره دلایل بودجود آمدن بحران ارزی 97-96 به فرهیختگان گفت: دلایل کلی برای بحران ارزی فعلی همان دلایل بحران ارزی در زمان احمدی نژاد است که عبارت است از ترس مردم از «توقف ناگهانی» درآمد ارزی کشور و ورود آن به کشور، افزایش تقاضا برای ارز بعنوان ابزاری برای سفته بازی و یا جلوگیری از ضرر هر چه بیشتر توسط کسانی که بدهی های ارزی دارند، اختلاف سطح قیمت ها در ایران و کشورهای آمریکا و اروپا ، وجود صرافی‌ها که آزادانه به معاملات سوداگرانه با پول ملی مشغولند و عدم توان بانک مرکزی در دفاع از پول ملی. این اقتصاددان ادامه داد: مجموع این عوامل شرایط روحی در جامعه ایجاد کرده است که به آن بحران ارزی گفته می شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه دفاع از پول ملی توسط این دولت بازار گرا، افزایش نرخ بهره است که ریال‌ها را به سبستم بانکی جلب کند گفت اما شیوه دیگر که البته در دراز مدت، مطمئن تر و دارای کار برد بهتری است پیشنهاد ایجاد هیئت مدیره ارزی است.

به گفته صوفی، مطابق این سیستم عرضه پول به اقتصاد بر پایه سبدی از پول های کشورهای دوست که ایران را تحریم بانکی نمی کنند قرار می گیرد و هیچگاه پول بنا بر نرخ تعین شده و میزان موجودی در سبد عرضه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: البته به نظر نمی رسد که دولت آقای روحانی خواست و یا توان ایجاد هیئت مدیره ارزی را داشته باشد.