دکتر قدرت اله امام وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در واکنش به تک نرخی شدن دلار با رقم 4200 تومان به «نود اقتصادی» گفت: به نظر میرسد دولت باعجله و از روی استیصال تصمیم گرفته تا دلار برای همه 4200 تومان شود. متاسفانه طبق معمول همیشه و همه دولتهای پیشین جای علت و معلول را اشتباه میگیرند. باید توجه کرد که علت اصلی شوک و جهش ارزی اخیر به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت اسمی ارز در سالیان گذشته بوده است که شکاف بین تورم داخلی و خارجی را افزایش داده است و این بحران را ایجاد کرده، حال دولت برای حل مشکل مجدد به کنترل و تعیین دستوری نرخ ارز دست زده است!

وی افزود:‌ در عین حال نتیجه این سیاست از قبل مشخص است. بدون شک این یک بازی باخته و نخ نماشده خواهد بود، چرا که حجم منابع ارزی دولت بی نهایت نیست و معلوم نیست تا چه زمانی قادر به ادامه این وضعیت خواهد بود.

وی ادامه داد نکته دیگر رانت و فسادی است که در این شرایط نصیب مسافرنماها و وارداتچی‎نماها(اغلب حلقه‌های نزدیک) می‌شود