«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام) تعداد املاک واگذار شده از سوی  بانک ها به شرکت متبوع خود برای فروش، از ابتدای تاسیس این شرکت تا اکنون را 19 هزار و 493 رقبه ملک دانست و گفت که بخشی از این املاک واگذار شده، تکراری بوده که دلیل آن هم ناشی از فروش نرفتن ملک ها در مزایده های قبلی بوده است.

پیمان کریمی یگانه در گفتگو با نود اقتصادی درعین حال، تعداد املاک بدون تکرار واگذار شده از سوی ده بانک سهامدار شرکت فروش اموال مازاد بانک ها را تا اکنون 6 هزارو 430 رقبه ملک برشمرد که از این مقدار تا اکنون 1800 رقبه آن به فروش رفته و نتیجه گیری کرد که 28 درصد املاک واگذار شده به فام  به فروش رفته است.

وی،ارزش ریالی املاک بدون تکرار واگذارشده بانک ها به شرکت فروش اموال مازاد بانک ها را 5600 میلیارد تومان عنوان کرد که حدود 770 میلیارد تومان آن تا اکنون فروش رفته است.

مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها، اظهار داشت که 20درصد املاک واگذار شده به شرکت فام را تجاری، 2 درصد اداری،50 درصد مسکونی، 18 درصد صنعتی و10 درصد مابقی را دارای سایر کابری از جمله باغ دانست.

وی،درعین حال ترکیب املاک فروخته شده توسط فام از ابتدای تاسیس تا اکنون را به ترتیب، 18 درصد تجاری، 4 درصداداری، 55 درصد مسکونی ، 17 درصد صنعتی  و 6 درصد هم دارای سایر کابری ها بوده اند.

کریمی یگانه خبرداد که در ماههای اخیر شرکت فروش اموال مازاد بانک ها با موج فزاینده واگذاری املاک بانک ها به فام مواجه شده ، هرچند که بانک ها هم به فروش  اموال مازاد خود اقدام کرده و هیچ اجباری از لحاظ قانونی در  برای فروش اموال مازاد بانک ها توسط فام وجود ندارد.

به گفته وی،بر اساس مصوبه هیات وزیران، بانک ها و شرکت های دولتی مکلف هستند تا مزایده و مناقصه اموال خود را از طریق سایت تدارک،وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی عرضه کنند که درحال حاضر برخی از بانک ها املاک خود را از این طریق عرضه می کنند.

کریمی یگانه گفت که عرضه املاک مازاد بانک ها به صورت متمرکز توفیق بیشتری خواهد داشت، زیرا عرضه املاک از چندین کانال در بازار سبب خواهد شد تا  در راستای  عرضه مناسب اختلالاتی به وجود آید.

مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها از اینکه هزینه عملیاتی  فام از درآمد عملیاتی  آن بیشتر بوده ابراز تاسف کرد و گفت که این شرکت از جیب خود برای بانک ها هزینه می کند.

وی،کارمزد دریافتی ازبانک ها بابت فروش اموال مازاد آنها را بسیار محدود برشمرد و تصریح کرد که کارمزد ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها بابت فروش نقدی اموال آنها توسط فام 2 درصد بوده، حال آنکه در شرایط فعلی کارمزد پرداختی برای فروش نقدی املاک بانک ها یک و فروش بلند مدت و اقساطی اموال نیم درصد است.

کریمی یگانه خبرداد که 40 درصد املاک معرفی شده به شرکت فام دارای متصرف بوده که این امر یک عامل  منفی درموفقیت واگذاری املاک است.

به گفته وی،با توجه به نوع تسهیلات ارایه شده توسط برخی بانک ها،املاک تملیکی بانک کشاورزی از معارضین بیشتری نسبت به املاک سایر بانک ها برخوردار است.

مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها گفت که کم ارزش ترین ملک فروخته شده توسط فام یک قطعه زمین مزروعی به ارزش 31 میلیون ریال در استان همدان و متعلق به بانک کشاورزی بوده است.

وی، در عین حال، گرانترین ملک فروخته شده توسط شرکت فام را یک ملک به ارزش 290 میلیارد دریال دانست اما اشاره ای  نکرد که از ناحیه کدام بانک به شرکت فام برای فروش سپرده است.

کریمی یگانه ، متوسط ارزش املاک فروخته شده توسط فام در این سالها را 300 میلیون تومان ارزیابی  کرد.

مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها، با بیان اینکه 55 درصد املاک فروخته شده توسط فام مسکونی بوده،خبرداد که با توجه به سر رسید شدن موعد وام های صندوق یکم بانک مسکن، می توان تعدادی از  این املاک را به خریداران خانه اولی فروخت.

وی، درعین حال ، اذعان داشت: هزینه  99 درصد املاک دارای معارض درحین فروش،بر عهده خود خریدار بوده،هر چند که 90 درصد مالکین یا معارضین املاک تملیک شده توسط بانک ها متقاضی خرید همان ملک ها بوده اند.

کریمی یگانه افزود که 80 درصد املاک واگذار شده توسط فام در شهرستان ها بوده و نه درپایتخت،زیرا بانک ها خود متقاضی فروش املاک موجود درتهران هستند.

وی، گفت که در سال 87 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها فقط یک مرحله مزایده داشته و در سال 88 یعنی سال شروع فعالیت فام، 51 درصد املاک مازاد سپرده شده بانک ها به فام به فروش رفته است.

کریمی یگانه ادامه داد که درسال 89 حدود 55 درصد ،سال 90 حدود 30 درصد، 91 حدود 45 درصد و 92 هم 45 درصد املاک سپرده شده به فام فروخته شده اند.

مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ، اظهارداشت که درسال 93 حدود 27 درصد ، 94 حدود 14 درصد و سال 95 هم 20 درصد املاک سپرده شده به فام به فروش رفته است.

او گفت که 55 درصد املاک واگذار شده توسط فام دراین سال ها مسکونی  بوده است.