بیت‌‌‌‌اله ستاریان، کارشناس مسکن گفت طبق روال همیشگی بین 15 فرورین تا تیر تا حدودی در بازار مسکن سکون وجود دارد، ولی به‌طور کلی پیش‌بینی ما این است که نمودار با همین شیب کنونی به سمت بالا و رونق بیشتری حرکت کند. با توجه به تمام پارامترهایی که داشتیم پیش‌بینی می‌شود مانند سال 91 تمام رکود‌هایی که تاکنون با آن مواجه بودیم جبران شود. در سال 91 شاهد بودیم بالای 150‌درصد افزایش قیمت داشتیم و یکباره قیمت مسکن دو و نیم برابر شد. به‌نظر من تا انتهای سال 97 همین اتقاق را دوباره تجربه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد کشور ما را در بر دارد. لذا همیشه پیشتاز همه کالاها بوده است. به همین دلیل از سال 1360 تاکنون قیمت مسکن 150 برابر شده. به عبارت دیگر در بخش مسکن یک نگاه اقتصادی داریم که اولا نباید مانند همه کالاهای دیگر آن را یک نوع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دانست. در بخش مسکن سرمایه‌گذاری طولانی مدت است؛ یعنی فعالیت اقتصادی که بخواهد در یک سال بازگردد خارج از صنعت ساختمان است است، مانند خدمات، تجارت و... بیش از 60درصد از مسائل اقتصادی کشور وابسته به صنعت ساختمان هستند و فقط نمی‌توان یک نگاه سرمایه‌گذاری مانند سایر کالاها به این بخش داشت. مسکن بخشی است که هم مساله جمعیتی یعنی مطالعات جمعیتی، گروه‌های سنی و... را شامل می‌شود هم پارامترهای سیاسی و... را در بر می‌گیرد. لذا مسکن را فقط از نگاه مطالعات اقتصادی نباید دید.