«نود اقتصادی» اطلاع یافته است که 137 هتل و مهمانسرای مرغوب سازمان ایرانگردی و جهانگردی،در دولت اصلاحات و بابت رد دیون به دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری انتقال یافته است.

درحال حاضر، گروه  هتل های ایرانگردی و جهانگردی به عنوان بازوی اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری درحوزه گردشگری و هلدینگ شرکت رفاه و گردشگری تامین هم به عنوان بازوی اجرایی گردشگری تامین اجتماعی به شمار می آیند.

بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» این نتیجه را به دست داده که بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری اسلامی در دولت اصلاحات، مقرر شدتا مالکیت سازمان ایرانگردی و جهانگردی در اراضی و اماکن اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشی و همچنین سهام سازمان مذکور در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

براساس این گزارش، انتقال 137 هتل و مهمانسرای مورد اشاره  در دولت اصلاحات بدون هرگونه بررسی ارزش ریالی صورت گرفت و جالب تر اینکه هیچ رقمی ازدیون دولت بابت واگذاری این تعداد هتل و مهمانسرا هم کاسته نشده است.

ازقرار معلوم،سازمان ایرانگردی و جهانگردی آن زمان،درحال تسویه بوده و اسناد زمین های مرغوب و مهمانسراهای مورد اشاره درحال انتقال به دو هلدینگ گردشگری وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی است.

گفته می شود که به تازگی شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی،دستور توقف انتقال اسناد هتل ها و مهمانسراهای باقی مانده  را به نام دو هلدینگ وابسته به صندوق بازنستگی و تامین اجتماعی صادر کرده تا با شناسایی کامل اموال، ارزیابی دقیقی از ارزش واقعی آنها صورت پذیرد.

هنوز و به صورت واقعی نیت این واگذاری ها معلوم نیست،اما هرچه که هست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از محل این مقدار واگذاری متحمل زیان سنگینی شده است.