به گزارش «نود اقتصادی» ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان ضمن رد آمارهای موجود درباره تعداد خانه‌های خالی می‌گوید: «آمارهایی که دراین‌باره اعلام می‌شود چندان شفاف و به‌صورت تفکیک‌شده نیست. برای مثال ممکن است برخی افراد در شمال کشور یا برخی از شهرهای زیارتی مانند مشهد خانه‌هایی تحت‌عنوان خانه دوم داشته باشند و سالیانه ‌فقط یکی، دوبار آن‌هم هنگام مسافرت از این خانه‌ها استفاده کنند که ممکن است این موضوع در آمارهای ارائه‌شده لحاظ نشده باشد. مساله دیگری که ممکن است در این سرشماری‌ها مورد توجه قرار نگیرد خانه‌های روستایی است که ساکنان آن به شهرها مهاجرت کرده و این خانه‌ها خالی هستند یا خانه‌های موجود در بافت‌های فرسوده است که در آمارها لحاظ می‌شود اما در معنای واقعی، خانه خالی محسوب نمی‌شوند، لذا به نظرم آمارهای ارائه‌شده چندان دقیق نیست و دارای ایراد است.»
رهبر در پاسخ به این پرسش که اگر این تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، چرا هرساله و در برنامه‌های کلان موضوع نیاز به ساخت مسکن جدید مطرح می‌شود، گفت: «به نظرم دولت با ارائه این آمار قصد دارد عملکرد خود را درباره کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در عرصه ساخت مسکن توجیه کند. به هر حال بین اینکه 2.5 میلیون واحد خالی داریم و از طرف دیگر کشور سالیانه به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، تناقض وجود دارد.»