«نود اقتصادی»:سهامداران شرکت خوراک دام پارس درپایان سال مالی منتهی به آذرماه سال 96 و پس از یکسال انتظار بدون دریافت حتی یک ریال سود نقدی، دست خالی  راهی خانه های خود شده اند.

بررسی های نشان می دهد که سود خالص شرکت خوراک دام پارس در سال مورد گزارش با 55 درصد کاهش به 746 میلیون ریال رسیده است.

شرکت خوراک دام پارس، در سال مذکور (7775) میلیون ریال زیان عملیاتی داشته است.