«نود اقتصادی»:اطلاعات پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور که از روز شنبه در دسترس عموم قرار گرفته نشان می‌دهد دولت با سخاوتمندی اقدام به پرداخت پول به نهاد ریاست جمهوری کرده است

به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس لیست پرداخت‌های خزانه، از ابتدای امسال تا دوم اردیبهشت‌ماه، نهاد ریاست جمهوری 4 مرتبه از خزانه‌داری کل کشور پول دریافت کرده است.

همچنین بر اساس ردیف شماره 87 گزارش خزانه‌داری، نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 29 فروردین مبلغ 31 میلیارد ریال از خزانه‌داری کل کشور دریافت کرده است که بابت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده است.

لازم به ذکر است مطابق ردیف 115 گزارش خزانه‌داری، نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 2 اردیبهشت مبلغ 26 میلیارد ریال هم بابت حقوق و مزایا پول دریافت کرده است.

بر اساس ردیف 623 گزارش خزانه‌داری، نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 1 اردیبهشت نیز مبلغ 5.8 میلیارد ریال بابت حقوق و مزایا دریافت کرده است.

همچنین نهاد ریاست جمهوری مبلغ 28 میلیارد ریال هم در تاریخ 30 فروردین بابت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دریافت کرده است.