«نود اقتصادی»:دکتر فرهاد زرگری،ازترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین جدا شد و جای خود را به دکتر "محمدرضا شمس اردکانی" داد.

فرهاد زرگری دارای مدرک دکترای پزشکی بوده و با استناد به نشست هیات مدیره اوایل دیماه سال قبل به عضویت در ترکیب هیات مدیره این هلدینگ بزرگ دارویی درآمده بود.

حال و با استناد به جلسه هیات مدیره 14 بهمن ماه سال قبل یعنی کمی بیشتر از یکماه، از ترکیب هیات مدیره این هلدینگ بزرگ دارویی خداحافظی کرده است.

این احتمال تقویت شده که بزودی فرهاد زرگری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شود.

در کارنامه کاری او، عناوینی چون مدیریت عاملی ایفیک، ریاست بیمارستان بانک ملی، رئیس پزشکی قانونی استان گلستان و مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به چشم می‌خورد.

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین یکی ازهلدینگ‌های 9 گانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بوده که لقب بزرگترین شرکت فعال در صنعت داروی کشور را با خود به یدک می کشد و درتمامی حوزه های دارویی و زنجیره تامین دارو فعالیت داشته و بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی ایران محسوب می شود.