«نود اقتصادی»:بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره ای شرکت بیمه ملت در سال 96 نشانگر افزایش پرتفوی 92 درصدی،به همراه شناسایی سود ناخالص فعالیت بیمه ای قابل توجه در این شرکت بیمه ای است.

بر اساس این گزارش،بررسی روند فعالیت و عملکرد بیمه گری و مالی این شرکت درسال های گذشته،تردید هایی را در ذهن ذینفعان اعم از سهامداران،بیمه گذاران و کارشناسان صنعت در خصوص عملکرد بیمه ملت در سال 96 و مطالعات صورت های مالی و گزارشات دوره ای ارائه شده توسط این شرکت مطرح می کند که تامل در مورد آن ها را برای ذینفعان ضروری می سازد.

عملکرد مدیران شرکت بیمه ملت برای بزرگتر شدن پرتفو اگر هدفمند نیز باشد اما کمی عجولانه به نظر می رسد، زیرا این سبک تکراری برای افزایش سرمایه که اخیرا" کشتی شرکت های دیگری را نیز به گل نشانده معمولا با جمع آوری پرتفوهای زیانده بازار در دو رشته زیان ده ثالث و درمان صورت می پذیرد.

ابوطالب قره چماقلو ،مدیرسابق بیمه های اتومبیل بیمه ملت