«نود اقتصادی»:عضو هیئت رئیسه اتحادیه بار فروشان از ورود روزانه هزار تا 1500 کانتینر حامل هندوانه به میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد.

علیرضا متبحری با اشاره به ممانعت حجره داران از دریافت هندوانه های جدید افزود: به دلیل نبود تقاضا خودروهای حامل هندوانه روزهای متمادی در میدان مرکزی میوه و تره بار حضور دارند.

وی با اشاره به از بین رفتن حجم قابل توجه هندوانه تاکنون گفت: در این وضعیت کشاورزان، بار فروشان و رانندگان خودروهای حمل و نقل دچار خسارت می شوند.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه بار فروشان قیمت هندوانه های موجود در میدان را 400 تومان در هر کیلوگرم دانست و ادامه داد: هزینه یک خودروی حامل هندوانه 7 میلیون تومان است که با قیمتهای فعلی در برخی مواد در آمد حاصل از فروش بار کمتر از 6 میلیون می شود.

متبحری گفت: با توجه به کمبود آب موجود در کشور باید تولیدات کشاورزی بصورت مکانیزه و با مدیریت مناسب انجام شود.