«نود اقتصادی»:شرکت فولاد هرمزگان جنوب تایید کرده که پاره ای مذاکرات در خصوص خرید شرکت صبا فولاد توسط شرکت فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان به عمل آمده که تا کنون منجر به نتیجه ای نشده است.

بر اساس اعلام شرکت فولاد هرمزگان جنوب، خبرهایی که تا این تاریخ از طریق شبکه های مجازی و خبرگزاریها با موضوعیت خرید یا ادغام قطعی دو شرکت صبا فولاد خلیج فارس و فولاد هرمزگان منتشر شده شایعه بوده ودر صورت محقق شدن موضوع و یا هر گونه رخداد با اهمیت اطلاع رسانی لازم به سهامداران صورت می پذیرد.

پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ادغام دو کارخانه صبا فولاد خلیج فارس و فولاد هرمزگان، شرکت فولاد هرمزگان جنوب تاکید کرده: عمده سهام شرکت فولاد هرمزگان متعلق به فولاد مبارکه بوده و شرکت فولاد مبارکه در راستای ایجاد رونق اقتصادی در کشور، سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد طرح های توسعه ای را مد نظر قرار داده که با توجه به مجاورت شرکت صبا فولاد خلیج فارس با شرکت فولاد هرمزگان، شرکت مورد اشاره یکی از گزینه های مورد نظر جهت اجرای طرح های توسعه ای است.