«نود اقتصادی»- ترکیب هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نشست هیات مدیره این هلدینگ بزرگ بورسی در واپسین روزهای سال قبل، دستخوش تغییر و تحولات جدی شد.

بر اساس این گزارش، "آیدین ختلان"، دستیار وزیر نفت، به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، "نجات امینی"، معاون فعلی سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و"جعفر ربیعی" هم به نمایندگی از سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به ترکیب هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اضافه شده اند.

در عوض،"عادل نژادسلیم" و"حسین علیمراد" هم از فهرست هیات مدیره این هلدینگ بزرگ بورسی خط خورده اند.

"نصرت رحیمی" رئیس هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت هم همچنان بدون جابجایی،همچنان به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فردا در ترکیب هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جا خوش کرده است.

نکته جالب،اما حضور "آیدین ختلان" دستیار پرحاشیه وزیر نفت درترکیب هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده که به نظر می رسد با حضور او در این ترکیب،باید منتظر تغییرات مدیریتی بیشتری در هلدینگ پتروشیمیایی بزرگ خلیج فارس بود.

گفته می‌شود که "آیدین ختلان" از شاگردان بیژن نامدار زنگنه در دانشگاه بوده که در یکی دو سال اخیر نفوذ زیادی درصنعت نفت پیدا کرده و بر عزل و نصب بسیاری از مدیران تاثیر گذار بوده است.