علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع کارگران در خصوص آمار ایجاد 800 هزار شغل خالص در سال 96 به «نود اقتصادی» گفت: در خصوص ارقام اشتغال که توسط نهادهای مختلف بیان می شود ابهام جدی وجود دارد و هنوز صحت و سقم آمار اشتغال و آثار بیرونی و خارجی آن برای ما روشن نشده است.
وی ضمن تایید نکردن آمار اعلامی از سوی رئیس جمهور گفت: آمارها معمولا با واقعیت جامعه مطابقت ندارند و باید فضایی فراهم شود که ادعاهای آماری که از سوی مراجع مختلف آماری اعلام می شود توسط صاحبنظران و کارشناسان بازار کار بررسی و ارزیابی شود. تحلیل من این است که آمار آقای رئیس جمهور با واقعیات جامعه همسو نیست.