«نود اقتصادی»:گزارش ها حاکی از این است که با تایید بیمه مرکزی،عبدالله رحیم لویی،گزینه پیشنهادی شرکت بیمه میهن، بزودی به ترکیب سه نفره هیات مدیره این شرکت اضافه می شود.

درحال حاضر،مجید بنویدی،هادی درفشی وعلی محمد خانی در ترکیب هیات مدیره  شرکت بیمه میهن حضور دارند.

ازقرار معلوم،عبدالله رحیم لویی، به نمایندگی از سهامدار بخش خصوصی به ترکیب هیات مدیره  این شرکت اضافه می شود.

این احتمال تقویت شده که خود او به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بیمه میهن منصوب شود.

جدای ازاین،گفته می شود که شرکت سرمایه گذاری صبا تامین،"هنگامه هنردوست" را به عنوان نماینده خود درترکیب هیات مدیره این شرکت معرفی کرده که تا اکنون،حضور او جدی نشده است.