«نود اقتصادی»:شاخص بورس امروز (یکشنبه) 478 پله افت کرد ودرجایگاه 93 هزار و 805 واحدی ایستاد.

گروه فلزات اساسی در معاملات امروز صدرنشین بورس شد؛ در این گروه 41 میلیون سهم به ارزش 117 میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه خودرو به ارزش 92 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 86 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در رده چهارم معاملات امروز، گروه فرآورده های نفتی با داد و ستدی به ارزش 54 میلیارد ریال قرار گرفت؛ گروه بانکی نیز با معاملاتی به ارزش 54 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.

در معاملات امروز، نمادهای فارس (هلدینگ خلیج فارس)، جم (پتروشیمی جم)، فولاد (فولاد مبارکه) و حکشتی (کشتیرانی) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت، در مقابل، فملی (ملی صنایع مس) بالاترین تاثیر مثبت را وارد کرد.

افت دسته جمعی شاخص ها

در معاملات امروز 695 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 832 میلیارد ریال در 37 هزار و 283 نوبت داد و ستد شد.

همه شاخص های اصلی بازار سرمایه امروز روندی کاهشی داشت؛ بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد 151 واحد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 93 واحد افت کرد.

شاخص قیمت (هم وزن) 69 واحد پایین آمد. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. همچنین شاخص آزاد شناور نیز 443 واحد نزولی شد؛ این شاخص بیانگر بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس است.

شاخص بازار اول (مختص به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور) 229 واحد و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و 600 واحد کاهش یافت.

عقبگرد 3 واحدی آیفکس

شاخص فرابورس (آیفکس) نیز امروز با افت سه واحدی در جایگاه یک هزار و 51 واحدی ایستاد.

در معاملات امروز فرابورس، بیش از 138 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش 2 هزار و 692 میلیارد ریال در 25 هزار نوبت خرید و فروش شد.

امروز نمادهای سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه)، ذوب (ذوب آهن)، شرانل (نفت ایرانول) و شپاس (نفت پاسارگاد) با افت خود بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت، اما میدکو بیشترین تاثیر مثبت را اعمال کرد.